Việt Nam 2016: Năm quyết định thời cuộc?

BBC, 31 tháng 12 2015 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/12/151231_vn_2016_expectation   Image copyright Hoang Dinh Nam AFP Image caption Người dân Việt Nam mong đợi năm 2016 sẽ đem lại những tin vui Các nhà quan sát trông đợi và kỳ vọng gì về những chuyển biến chính trị – xã hội Việt Nam trong năm 2016? Hôm 31/12,Đọc tiếp “Việt Nam 2016: Năm quyết định thời cuộc?”

Hội nghị 14 ‘sẽ giải quyết xong nhân sự’

30 tháng 12 2015 Cập nhật lúc 21:40 ICT http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/151230_vucaophan_lekienthanh_party Nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, TS. Vũ Cao Phan, bày tỏ tin tưởng rằng Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ‘giải quyết xong’ vấn đề nhân sự lãnh đạo cấp cao. TraoĐọc tiếp “Hội nghị 14 ‘sẽ giải quyết xong nhân sự’”

Đại hội Đảng 12 có ‘hai điểm quan trọng’

BBC, 30 tháng 12 2015 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/12/151230_vn_party_congress_preparation   Image copyright AFP Image caption Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa) sẽ tại vị chức Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ hay phải nhường ghế cho ông Nguyễn Tấn Dũng (phải) sau Đại hội Đảng 12? Một nhà quan sát nước ngoài nói về điểm “chưa có tiền lệ”Đọc tiếp “Đại hội Đảng 12 có ‘hai điểm quan trọng’”