DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 09/03/2013

Đa số thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN viết thư thỉnh nguyện Đức Tăng Thống

Đa số thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN viết thư thỉnh nguyện Đức Tăng Thống xin Ngài bỏ ý định từ chức và “nguyện khâm tuân mọi … Tiếp tục đọc

Hai thượng nghị sĩ Mỹ gặp TT Obama về vấn đề Syria

VOA, 02.09.2013 http://www.voatiengviet.com/content/hai-thuong-nghi-si-my-gap-tt-obama-ve-van-de-syraia/1742038.html Hai Thượng nghị sĩ John McCain (trái) và Lindsey Graham, sau cuộc họp với Tổng thống Barack Obama 2/9/13  Tin liên hệ TT Obama vận động các … Tiếp tục đọc

Đảng Cộng sản: võ sỹ không đối thủ?

Nguyễn Sĩ Bình.  Gửi tới BBC Tiếng Việt từ California. 2 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/09/130902_nguyensibinh_communist_party_rivals.shtml Hiện nay có phải Đảng Cộng sản Việt Nam không có đối thủ chính trị? … Tiếp tục đọc

Quá trình chuyển đổi dân chủ tại Việt Nam

 Vũ Đức Khanh, Võ Tấn Huân. 01.09.2013 http://www.voatiengviet.com/content/qua-trinh-chuyen-doi-dan-chu-tai-vietnam/1741221.html Tin liên hệ Việt Nam: Cuộc đấu tranh tiếp tục để giành Tự do Công lý lạ lẫm sẽ thành quen qua bản … Tiếp tục đọc

Đảng sẽ đưa đất nước về đâu?

Thanh Quang, phóng viên RFA.  2013-09-02 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/copy2_of_who-has-changed-heart-tq-09022013103853.html Việc luật gia Lê Hiếu Đằng “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” để “tính sổ cuộc đời” và rồi đề xướng lập … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?