Phát biểu của GS Tương Lai tại Hội nghị Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc ngày 5/9/2013

Dân Luận, hính trị – xã hội http://danluan.org/tin-tuc/20130908/phat-bieu-van-cua-gs-tuong-lai-tai-hoi-nghi-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-ngay GS Tương Lai. Theo blog Nguyễn Xuân Diện  Xin cám ơn anh Huỳnh Đảm vì, rồi cuối cùng, anh cũng cho tôi phát biểu. Hết thời gian, xin được nói vắn về một ‎ý‎‎ có hơi khác một chút với mấy ý‎‎ kiến vừa phát biểu. Đó là: vấnĐọc tiếp “Phát biểu của GS Tương Lai tại Hội nghị Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc ngày 5/9/2013”

Tiếp tục ‘Đảng trị’ qua sửa Hiến pháp

bbc, 8 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130907_dr_nguyenquanga_party.shtml Media Player   Mở bằng chương trình nghe trên trang mạng BBC Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát ở Hà Nội, nói về chủ đề Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng sắp diễn ra vào tháng Mười và phê phán lề lối Đảng trịĐọc tiếp “Tiếp tục ‘Đảng trị’ qua sửa Hiến pháp”

‘Cân nhắc lãnh đạo hai ban của Đảng’

bbc, 7 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130907_ledangdoanh_on_plenum8.shtml Media Player Mở bằng chương trình nghe từ mạng BBC  Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bàn về Hiến pháp sửa đổi, báo cáo và xử lý các vấn đề thanh tra tham nhũng lớn, bàn thảo và sắp xếp các vấnĐọc tiếp “‘Cân nhắc lãnh đạo hai ban của Đảng’”

Hội nghị Trung ương 8 có gì đáng lưu ý?

bbc, 7 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130907_plenum8_observations.shtml Dàn xếp nhân sự cao cấp của Đảng có thể tới 2015 sẽ rõ hơn, theo quan sát trong nước Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp nhóm họp trong tháng 10 có thể xem xét một số nội dung từ nhân sự tớiĐọc tiếp “Hội nghị Trung ương 8 có gì đáng lưu ý?”