DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA

TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ

Daily Archives: 09/08/2013

Phát biểu của GS Tương Lai tại Hội nghị Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc ngày 5/9/2013

Dân Luận, hính trị – xã hội http://danluan.org/tin-tuc/20130908/phat-bieu-van-cua-gs-tuong-lai-tai-hoi-nghi-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-ngay GS Tương Lai. Theo blog Nguyễn Xuân Diện  Xin cám ơn anh Huỳnh Đảm vì, rồi cuối cùng, anh cũng cho tôi phát biểu. … Tiếp tục đọc

Tiếp tục ‘Đảng trị’ qua sửa Hiến pháp

bbc, 8 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130907_dr_nguyenquanga_party.shtml Media Player   Mở bằng chương trình nghe trên trang mạng BBC Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát ở Hà Nội, nói … Tiếp tục đọc

‘Cân nhắc lãnh đạo hai ban của Đảng’

bbc, 7 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130907_ledangdoanh_on_plenum8.shtml Media Player Mở bằng chương trình nghe từ mạng BBC  Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bàn … Tiếp tục đọc

Hội nghị Trung ương 8 có gì đáng lưu ý?

bbc, 7 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130907_plenum8_observations.shtml Dàn xếp nhân sự cao cấp của Đảng có thể tới 2015 sẽ rõ hơn, theo quan sát trong nước Hội nghị Trung ương … Tiếp tục đọc

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 428 other followers

VN Tôi Đâu-Anh Là Ai?