Trung ương Đảng họp toàn thể lần 8

bbc, 30 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130930_plenum_8_opens.shtml Các lãnh đạo Viêt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa công du về, đều dự hội nghị Đảng Cộng sản Việt Nam đã triệu tập hội nghị trung ương tại Hà Nội vào sáng thứ Hai ngày 30/9. Đây là hội nghị trung ương lầnĐọc tiếp “Trung ương Đảng họp toàn thể lần 8”

Nhà cầm quyền rối trí về Lê Quốc Quân?

Lý Thái Hùng. Gửi cho BBC từ California, Hoa Kỳ, 29 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/09/130929_le_quoc_quan_trial_comment.shtml Chính quyền đã hoãn phiên xử LS Quân và kéo dài thời gian trì hoãn tới gần 3 tháng Trong mấy ngày vừa qua, công an và an ninh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Hà NộiĐọc tiếp “Nhà cầm quyền rối trí về Lê Quốc Quân?”

Trò bịp bợm cuối cùng của CSVN: ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’

TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’ BBC, 29 tháng 9, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130929_nptrong_constitution.shtml Ông Trọng liên tục có các buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng ‘tuyệt đại đa số người dân Việt Nam’ đồng tình vớiĐọc tiếp “Trò bịp bợm cuối cùng của CSVN: ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’”