Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng

Tiêu Dao Bảo Cự, 2013-09-18 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/contri-to-decr-lhdang-09182013075410.html Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. AFP Thời gian gần đây có một số “hiện tượng” mang sắc thái chính trị đáng cho mọi người quan tâm: Huy Đức xuất bản cuốn sách “Bên thắng cuộc” bạch hóa một giai đoạn lịch sử Việt Nam, Nguyễn ĐắcĐọc tiếp “Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng”