‘Ý thức hệ độc hại’: Thủ tướng Canada tấn công chủ nghĩa cộng sản

Colin Perker | Trà Mi lược dịch http://www.dcvonline.net/2014/06/01/y-thuc-he-doc-hai-thu-tuong-canada-tan-cong-chu-nghia-cong-san/ Stephen Harper mở cuộc tấn công toàn diện vào chủ nghĩa cộng sản tại cuộc gây quỹ ở Toronto. Hôm thứ Sáu 30 tháng 5, năm 2014, tại Toronto, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã nói chuyện với quan khách trong bữa tiệc gây quỹ dựng đài […]