‘Ý thức hệ độc hại’: Thủ tướng Canada tấn công chủ nghĩa cộng sản

Colin Perker | Trà Mi lược dịch http://www.dcvonline.net/2014/06/01/y-thuc-he-doc-hai-thu-tuong-canada-tan-cong-chu-nghia-cong-san/ Stephen Harper mở cuộc tấn công toàn diện vào chủ nghĩa cộng sản tại cuộc gây quỹ ở Toronto. Hôm thứ Sáu 30 tháng 5, năm 2014, tại Toronto, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã nói chuyện với quan khách trong bữa tiệc gây quỹ dựng đàiĐọc tiếp “‘Ý thức hệ độc hại’: Thủ tướng Canada tấn công chủ nghĩa cộng sản”