Lưỡng nan của người CSVN trong thế đối đầu với Trung Quốc

Kính Hòa, phóng viên RFA. 2014-06-24  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-commu-face-confli-wt-cn-06242014072700.html 06242014-vn-commu-face-confli-wt-cn.mp3  Căng thẳng với Trung quốc đã lấn sang cả ngôn ngữ ngoại giao khi mới đây ông Dương Khiết Trì nói rằng chuyến đi của ông sang Việt Nam là để kéo đưa con hoang đàng trở về. Những người cộng sản Việt nam ngày càng ởĐọc tiếp “Lưỡng nan của người CSVN trong thế đối đầu với Trung Quốc”