7 dân biểu Victoria, Úc kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng thả ngay Đỗ Thị Minh Hạnh

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/7-dan-bieu-victoria-uc-keu-goi-nguyen.html Nguyễn Quang Duy tường trình – Bảy Dân Biểu tiểu bang Victoria Úc, Luke Donnellan, Don Nowderlla, Marsha Thomson, Hong Linh, Martin Pakula, Cersa Melhem, Marlene Kairouz cho phổ biến một lá thư gởi Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng về trường hợp của Tù Nhân Lương Tâm Đỗ thị Minh Hạnh. BảyĐọc tiếp “7 dân biểu Victoria, Úc kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng thả ngay Đỗ Thị Minh Hạnh”

Giải pháp Dân chủ đa nguyên như vũ khí chống ngoại xâm và phát triển đất nước

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/giai-phap-dan-chu-nguyen-nhu-vu-khi.html (PTTPGQT) – Viện Tăng Thống vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế lá Thư Ngỏ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), về Giải pháp Dân chủ đa nguyên như vũ khí chống Ngoại xâm và Phát triển đất nước để phổĐọc tiếp “Giải pháp Dân chủ đa nguyên như vũ khí chống ngoại xâm và phát triển đất nước”