Trương Tấn Sang cương: ‘Bắc Kinh không được phép áp đặt’

BBC, 26 tháng 6, 2014 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/06/140626_truong_tan_sang_on_china.shtml Ông Trương Tấn Sang nói Việt Nam sẽ có cách ‘trả nợ’ Trung Quốc của riêng mình Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng Việt Nam ‘mang ơn’ Trung Quốc trong quá khứ thì sẽ trả theo cách của mình, chứ Bắc Kinh không được phép áp đặt,Đọc tiếp “Trương Tấn Sang cương: ‘Bắc Kinh không được phép áp đặt’”

TCBC3: Chương trình Hát Cho Biển Đông và Nhân Quyền & Thời gian cập nhật

BTC Ngày Hát Cho Biển Đông & Quyền Con Người Ngày 25 tháng 6, 2014 Liên lạc: sbtn@sbtn.tv Chương Trình & Thời Gian Cập NhậtBan Tổ Chức xin trân trọng thông báo, sau một tuần kêu gọi, con số các hội đoàn, tôn giáo, chính đảng, cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cùng hưởngĐọc tiếp “TCBC3: Chương trình Hát Cho Biển Đông và Nhân Quyền & Thời gian cập nhật”