Cam kết UPR : Việt Nam từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140621-cam-ket-upr-viet-nam-tu-choi-nhieu-khuyen-nghi-nhan-quyen-co-ban Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc tại Genève (Ảnh : LHQ) Trọng Thành Hôm qua, 20/06/2014, trong phiên họp thông qua báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ 2, dưới sự chủ tọa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tại Genève, chính phủĐọc tiếp “Cam kết UPR : Việt Nam từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản”