Hợp tác mới trong quan hệ Việt–Mỹ

 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/10/141008_vn_us_relations Vũ Đức Khanh, Nguyễn Tiến Trung và Võ Tấn Huân gửi cho BBCVietnamese.com 8 tháng 10 2014 Chia sẻ Ngoại trưởng hai bên vừa có cuộc gặp ở Washington DC Quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam dường như đang được Hà Nội nhiệtĐọc tiếp “Hợp tác mới trong quan hệ Việt–Mỹ”