Hoa Kỳ hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày

Mặc Lâm, biên tập viên RFA.  2014-10-22 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-welcon-releas-blog-dcay-10222014082203.html Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014 RFA Nhiều hãng tin quốc tế sáng hôm nay đồng loạt đăng tin người tù nổi tiếng Việt Nam là blogger Điếu Cày đến Mỹ. Hãng tin ReutersĐọc tiếp “Hoa Kỳ hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày”