Bộ Công an ra kết luận điều tra Ba Sàm

Ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt hồi tháng 5 năm nay Bộ Công an Việt Nam vừa có báo cáo kết luận điều tra về vụ án blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, và thư ký Nguyễn Thị Minh Thúy. Văn bản này xuất hiện đầu tiên trên trang basam.info và sau đó đượcĐọc tiếp “Bộ Công an ra kết luận điều tra Ba Sàm”