‘Nguyễn Văn Hải đi Mỹ vì lý do nhân đạo’

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/10/141023_mofa_on_dieu_cay Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi về tin blogger Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Hoa Kỳ sau khoảng hai ngày truyền thông Việt Nam im lặng. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng được truyền thông trong nước dẫn lời nói trong buổi tiếp xúc báo chí hàngĐọc tiếp “‘Nguyễn Văn Hải đi Mỹ vì lý do nhân đạo’”