Cô Đỗ Thị Minh Hạnh trả lời RFA từ Vienna, Áo Quốc

Tường An, thông tín viên RFA. 2014-10-18 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-do-thi-minh-hanh-vienna-ta-10182014095949.html tuongan10182014.mp3 Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cùng gia đình tại Phi Trường Quốc Tế Vienne, thủ đô Áo Quốc hôm 16/10/2014. Photo: FB Đỗ Thị Minh Hạnh http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf   Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động công đoàn được trảĐọc tiếp “Cô Đỗ Thị Minh Hạnh trả lời RFA từ Vienna, Áo Quốc”