Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?

VOA, 6/4/2015 http://www.voatiengviet.com/content/tranh-chap-bien-dong-se-gay-ra-the-chien-thu-ba/2807595.html Tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trận ngoài khơi Biển Đông. Tin liên hệ  Việt Nam mở cửa Trường Sa cho khách du lịch? Việt Nam mời gọi du khách ra thăm khu vực có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, mở cácĐọc tiếp “Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?”