Tạ Phong Tần Tuyệt Thực, GSV Andrew Đỗ Gửi Khẩn Thư Đến TT Obama Và Lãnh Đạo Quốc Hội Mỹ Xin Cứu Gấp

Việt Báo, 12/06/201500:01:00(Xem: 1283) http://vietbao.com/a238820/ta-phong-tan-tuyet-thuc-gsv-andrew-do-gui-khan-thu-den-tt-obama-va-lanh-dao-quoc-hoi-my-xin-cuu-gap  (Santa Ana) Giám Sát Viên Andrew Đỗ trong một khẩn thư gởi đến Tổng Thống Barack Obama, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, TNS John McCain và Dân Biểu Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Ed Royce yêu cầu can thiệp với nhà cầm quyền CSVN phải trảĐọc tiếp “Tạ Phong Tần Tuyệt Thực, GSV Andrew Đỗ Gửi Khẩn Thư Đến TT Obama Và Lãnh Đạo Quốc Hội Mỹ Xin Cứu Gấp”

Áp lực quốc tế trên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam gia tăng

Hải Ninh, phóng viên RFA. 2015-06-12 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/allen-weiner-interview-hn-06122015075749.html Áp lực quốc tế trên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam Giáo sư Allen Weiner, giám đốc chương trình luật của trường đại học Stanford ở bang California trả lời phóng viên Hải Ninh tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 11/6/2015. RFA http://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F1ldYU13brY_.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3e87015be85812%26domain%3Dwww.rfa.org%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Ff36601ba9f3ba94%26relation%3Dparent.parent&container_width=620&href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRFAVietnam&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=true&width=250 Your browserĐọc tiếp “Áp lực quốc tế trên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam gia tăng”

Thấy gì từ đề xuất 3 cải cách đối với Đảng

Nam Nguyên, phóng viên RFA. 2015-06-12 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/three-point-reform-proposal-for-vcp-nn-06122015073519.html Thấy gì từ đề xuất 3 cải cách đối với Đảng Hình minh họa chụp năm 2011 tại Hà Nội. AFP Nhóm chuyên gia của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Saigon vừa có đề xuất khá đặc biệt gọi là “liên minh cải cách vàĐọc tiếp “Thấy gì từ đề xuất 3 cải cách đối với Đảng”