VN ‘không nắm được thực trạng kinh tế’

BBC, 9 tháng 6 2015 http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/06/150609_trandinhthien_trade_deficit Trả lời BBC ngày 9/6, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, cho rằng chênh lệch trong số liệu thống kê xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy nhà chức trách “không nắm được đích xác thực trạng phátĐọc tiếp “VN ‘không nắm được thực trạng kinh tế’”