Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân

Cát Linh, phóng viên RFA.  2015-06-22 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-process-of-boat-people-museum-cl-06222015114055.html Mô hình Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Photo by Tiến sĩ Lê Duy Cấn Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân được khởi xướng năm 2005 và lúc đầu dự tính sẽ hoàn tất vào năm 2015, tức bốn mươi năm sau khi những người vượt biển đầuĐọc tiếp “Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân”