Dự luật tổ chức chính phủ: phe đảng hay cải cách

Nam Nguyên, phóng viên RFA. 2015-06-03 Các nhà lãnh đạo Việt Nam. Từ trái qua: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, rời khỏi lăng cố chủ tịch Hồ Chí Minh hôm 20/10/2014 AFP Quốc hội Việt Nam thảo luận dự thảo Luật Tổ chứcĐọc tiếp “Dự luật tổ chức chính phủ: phe đảng hay cải cách”