Học giả bình về chuyến đi Mỹ của TBT Trọng

BBC, 07–7-2015, 3 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/07/150707_nguyen_phu_trong_us_visit_views Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Việt Nam tới Hoa Kỳ Nhân chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, BBC Việt Ngữ đã hỏi ý kiến đánh giá của một số học giả nước ngoài về ý nghĩa củaĐọc tiếp “Học giả bình về chuyến đi Mỹ của TBT Trọng”