Thăng giáng trên chính trường Việt Nam

29 tháng 7 2015, bbc, http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/07/150729_vn_state_party_personnel_changes  Quan chức Việt Nam – hình chỉ có tính minh họa Đầu mùa hè 2015, các báo Việt Nam dồn dập đăng tin về thay đổi nhân sự trong bộ máy Đảng, Công an và chính quyền địa phương Việt Nam, với các chức vụ mới được bổ nhiệm,Đọc tiếp “Thăng giáng trên chính trường Việt Nam”

Phong trào dân chủ đứng giữa Đảng cộng sản và nước Mỹ

Kính Hòa, phóng viên RFA.  2015-07-29 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/democratic-struggle-between-party-n-america-kh-07292015134147.html Phong trào dân chủ đứng giữa Đảng cộng sản và nước Mỹ Những người tranh đấu ôn hòa tham gia cuộc tuyệt thực đòi thả tù nhân lương tâm tại Nha Trang hôm 25/7. Courtesy DLB Không bao lâu sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama vàĐọc tiếp “Phong trào dân chủ đứng giữa Đảng cộng sản và nước Mỹ”