Đối nội, đối ngoại của Đảng CSVN và chuyến đi Mỹ của TBT Trọng

Streamed live on Jul 9, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ddQiiAFxktE BBC và các khách mời thảo luận về hiệu quả cụ thể với đối nội, đối ngoại của Đảng CSVN với chuyến đi Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.