Chuyển hướng quan hệ Mỹ – Việt và dân chủ

19 tháng 7 2015, BBC http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/07/150719_us_vn_ties_and_democracy Hoa Kỳ và Việt Nam đang điều chỉnh quan hệ, ‘gạt bỏ khác biệt’ để mở đường cho phối hợp ‘lợi ích chung’ chiến lược giữa hai bên. Việc Hoa Kỳ đang điều chỉnh quan hệ song phương Mỹ – Việt không hề thay đổi tới việc cường quốcĐọc tiếp “Chuyển hướng quan hệ Mỹ – Việt và dân chủ”