Đại tướng Thanh ‘gửi bài cho hội thảo’

24 tháng 7 2015, BBC. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/07/150724_phung_quang_thanh_thamluan   Đại tướng Phùng Quang Thanh (ở giữa) và các tướng lĩnh khác của Quân đội Việt Nam Truyền thông Việt Nam hôm 24/7 đăng bài tham luận của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, gửi một hội thảo. Hội thảo có tên “70 năm CôngĐọc tiếp “Đại tướng Thanh ‘gửi bài cho hội thảo’”