Tố cáo hành vi đấu tố người tự ứng cử tại khu vực cử tri Lâm Đồng

BaSam, on 03/04/2016, FB Sương Quỳnh https://anhbasam.wordpress.com/2016/04/03/7738-to-cao-hanh-vi-dau-to-nguoi-tu-ung-cu-tai-khu-vuc-cu-tri-lam-dong/ Bùi Minh Quốc,  3-4-2016 21 giờ ngày 01/04/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành hội nghị cử tri nhận xét và tín mhiệm các ứng cử viên Quốc hội khoá 14 và HĐND các cấp tạiĐọc tiếp “Tố cáo hành vi đấu tố người tự ứng cử tại khu vực cử tri Lâm Đồng”