“Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích?

10/12/2015  01:00 GMT+7 Bàn tiếp về chuyện một số địa phương đang hết tiền, nợ tiền, TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng khái niệm “đúng quy trình” rất đáng sợ vì nó đang là lá bùa hộ mệnh cho nhiều chuyện không thể gọi khác đi là ‘đè bẹp luật pháp”. “Hội chứng tuổi 59”Đọc tiếp ““Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích?”