Vợ LS. Nguyễn Văn Đài trả lời RFA ngay khi đến Mỹ

Chân Như, phóng viên RFA, 2016-04-15 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-nvdai-wife-when-arriving-los-angeles-airport-cn-04152016091051.html Nghe hoặc Tải xuống Bà Vũ Minh Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài tại sân bay Los Angeles hôm 14/4/2016. RFA photo Hôm qua, 14 tháng 4 năm 2016, bà Vũ Minh Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài, đã đặt chân đến Hoa Kỳ để vận […]