Vợ LS. Nguyễn Văn Đài trả lời RFA ngay khi đến Mỹ

Chân Như, phóng viên RFA, 2016-04-15 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-nvdai-wife-when-arriving-los-angeles-airport-cn-04152016091051.html Nghe hoặc Tải xuống Bà Vũ Minh Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài tại sân bay Los Angeles hôm 14/4/2016. RFA photo Hôm qua, 14 tháng 4 năm 2016, bà Vũ Minh Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài, đã đặt chân đến Hoa Kỳ để vậnĐọc tiếp “Vợ LS. Nguyễn Văn Đài trả lời RFA ngay khi đến Mỹ”