Người Mỹ gốc Việt được giải Pulitzer

bbc, 19 tháng 4 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160418_pulitzer_prize_viet_thanh_nguyen Một tác giả gốc Việt đã được giải thưởng cao quý của Mỹ, Pulitzer, trong hạng mục tiểu thuyết. ‘Cảm tình viên’ (The sympathizer), mở đầu ở năm 1975 ở Sài Gòn và kể về một cảm tình viên cộng sản trốn thoát sang Los Angeles. Anh ta độtĐọc tiếp “Người Mỹ gốc Việt được giải Pulitzer”