Phỏng vấn Giáo Sư gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016

Tuesday, April 19, 2016 6:26:50 PM http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=226539&zoneid=3 Tác giả gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016 cho tiểu thuyết Thủy Phan/Người Việt.  Nhất Anh/Người Việt (chuyển ngữ) WESTSMINTER, California (NV) – Tác phẩm “The Sympathizer” của ông Nguyễn Thanh Việt, giáo sư gốc Việt chuyên ngành Văn Học tại trường đại học University of Southern California,Đọc tiếp “Phỏng vấn Giáo Sư gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016”