Phỏng vấn Giáo Sư gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016

Tuesday, April 19, 2016 6:26:50 PM http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=226539&zoneid=3 Tác giả gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016 cho tiểu thuyết Thủy Phan/Người Việt.  Nhất Anh/Người Việt (chuyển ngữ) WESTSMINTER, California (NV) – Tác phẩm “The Sympathizer” của ông Nguyễn Thanh Việt, giáo sư gốc Việt chuyên ngành Văn Học tại trường đại học University of Southern California, […]