Có thật ‘nợ công VN vẫn an toàn’?

BBC, 22 tháng 4 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160422_vn_public_debt_comment Image caption Chuyên gia Nguyễn Văn Phú nói “không biết dựa vào đâu mà báo Việt Nam nói tổng nợ công Việt Nam vẫn còn trong ngưỡng an toàn” Một chuyên gia tài chính bình luận với BBC về việc truyền thông Việt Nam thường đưa tin ‘nợ côngĐọc tiếp “Có thật ‘nợ công VN vẫn an toàn’?”