Giáo dân ở VN viếng ông Ngô Đình Diệm

bbc, 2 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131102_remembering_president_diem_vietnam.shtml Lễ viếng Tổng thống Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày 1/11 Ngày 1/11, hàng chục người đã công khai đến viếng mộ cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm nhân 50 năm ngày mất của ông tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi,Đọc tiếp “Giáo dân ở VN viếng ông Ngô Đình Diệm”