Quyền Lực và Trách Nhiệm

TS. Nguyễn Hưng Quốc ,  November 9, 2013  Bình Luận http://www.vietthuc.org/2013/11/09/quyen-luc-va-trach-nhiem/ people power Bản chất của chính trị là quan hệ quyền lực. Quyền lực, nói một cách tóm tắt, là khả năng ảnh hưởng đến cách suy nghĩ cũng như hành vi của người khác. Trong hệ thống đẳng cấp của chính trị, chức vụ càngĐọc tiếp “Quyền Lực và Trách Nhiệm”

Cải cách Trung Quốc có tác động VN?

Phạm Chí Dũng. 10 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/11/131110_china_reform_vn_impacts.shtml Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đứng trước câu hỏi về cải tổ Một cuộc họp đặc biệt, Hội nghị trung ương 3 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, đang được tổ chức từ ngày 9 đến 12/11/2013, nhằm đưa raĐọc tiếp “Cải cách Trung Quốc có tác động VN?”

Đại biểu Quốc hội lo lắng về Hiến pháp

BBC, 9 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131108_vn_constitution_mp_views.shtml Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhắc nhở về nguy cơ đưa đất nước tụt hậu Đại biểu Quốc hội tiếp tục lên tiếng quan ngại về thực chất lần sửa đổi Hiến pháp 1992 trong khi chỉ còn non ba tuần nữa, phiên họp thứ 6 của Quốc hộiĐọc tiếp “Đại biểu Quốc hội lo lắng về Hiến pháp”