Thời cơ đã đến cho một chế độ đa đảng ở VN?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok.  2013-11-07 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rig-tim-for-opp-party-11072013052823.html  11072013-rig-tim-for-opp-party.mp3 Thanh niên, sinh viên xuống đường phản đối TQ lấn chiếm lãnh hải Việt Nam. AFP Nghe bài này Những người quan tâm tình hình chính trị tại Việt Nam tiếp tục bàn về chủ trương đa nguyên- đa đảng tại Việt Nam. Theo nhữngĐọc tiếp “Thời cơ đã đến cho một chế độ đa đảng ở VN?”

Giáo Hội Phật giáo VN Thống Nhất bị sách nhiễu, cản trở khi đi cứu trợ

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok.  2013-11-06 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/difi-tha-uni-budh-chur-11062013061537.html  11062013-difi-tha-uni-budh-chur.mp3 Mới xuống xe đoàn bị bao vây, phong tỏa trong một khu vực rộng lớn bởi công an giao thông, công an mặc sắc phục và thường phục cộng với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng. Courtesy danchimviet Nghe bài này Sau đợtĐọc tiếp “Giáo Hội Phật giáo VN Thống Nhất bị sách nhiễu, cản trở khi đi cứu trợ”