CPJ nêu trường hợp Điếu Cày để vận động tự do ngôn luận ở Việt Nam

 Trà Mi-VOA.  20.11.2013 http://www.voatiengviet.com/content/cpj-neu-truong-hop-dieu-cay-de-van-dong-tu-do-ngon-luan-o-vietnam/1793947.html Thỉnh nguyện thư của Ủy ban Bảo vệ Ký giả quốc tế CPJ kêu gọi Việt Nam phóng thích blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Tin liên hệ Văn bút Canada trao giải thưởng vinh danh blogger Điếu Cày Ân xá Quốc Tế: Hàng chục nhân vật bất đồng vẫn bịĐọc tiếp “CPJ nêu trường hợp Điếu Cày để vận động tự do ngôn luận ở Việt Nam”