Cuộc đua vào ghế thủ tướng 2016 tại VN

BBC, 18 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131118_viet_politics_the_economist.shtml Sẽ có ai trong ‘tứ trụ quyền lực’ nghỉ hưu sau năm 2016? Tạp chí The Economist của Anh mới có bài phân tích về động thái bổ nhiệm các phó thủ tướng mới tại Việt Nam. Một phần chính trong bài viết Party People (Người của Đảng) đánhĐọc tiếp “Cuộc đua vào ghế thủ tướng 2016 tại VN”