‘Ép cung’ trong vụ Nguyễn Thanh Chấn?

bbc, 5 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/11/131105_tranvuhai_nguyenthanhchan_case.shtml Media Player Mở để nghe cuộc phỏng vấn Một luật sư từ Hà Nội nói vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan là “một vụ án điển hình xuất phát từ ép cung”. Trả lời BBC Tiếng Việt hôm 5/1, một ngày trước phiên tái thẩm xét lại vụĐọc tiếp “‘Ép cung’ trong vụ Nguyễn Thanh Chấn?”

Hoa Kỳ quan tâm đến Xã hội Dân Sự ở Việt Nam

Trà Mi-VOA. 04.11.2013 http://www.voatiengviet.com/content/my-quan-tam-den-xa-hoi-dan-su-o-vietnam/1782874.html   Ở Việt Nam, các ý kiến của nhóm trí thức ngoài đảng, độc lập thường không được nhóm trí thức trong đảng quan tâm và ngược lại.   Tin liên hệ VN lo âu việc giới hoạt động dân chủ ứng dụng hiệu quả mạng xã hội Đinh Nhật Uy:Đọc tiếp “Hoa Kỳ quan tâm đến Xã hội Dân Sự ở Việt Nam”