Định nghĩa lại danh từ “nhân dân” trong hiến pháp

Tạ Dzu gửi RFA.  2013-10-30 http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/bandocviet-tadzu-103013-10302013114936.html Pano tuyên truyền cho CNXH ở VN. AFP Kể từ năm 1945 đến nay, nhà nước Việt Nam đã đưa ra bốn bản hiến pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ người dân được quyền tham dự vào việc quyết định sinh mệnh chính trị của mình thông quaĐọc tiếp “Định nghĩa lại danh từ “nhân dân” trong hiến pháp”