Kiến Nghị Tổ Chức HỘI ĐỒNG Thúc Đẩy NHÂN QUYỀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Đồng kính gửi : BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH V/v Tổ chức Hội đồng Thúc đẩy nhânĐọc tiếp “Kiến Nghị Tổ Chức HỘI ĐỒNG Thúc Đẩy NHÂN QUYỀN”

Quốc Hội Việt Nam thông qua bản hiến pháp sửa đổi nhưng VẨN NHƯ CỮ

RFA 28.11.2013. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-reaffirms-party-role-in-new-constitution-11282013085636.html RFA11282013.mp3 Biểu tượng Quốc gia Việt Nam bên ngoài Phủ chủ tịch tại Hà Nội, ảnh chụp ngày 21 tháng 11 năm 2013. AFP PHOTO Với 486 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và không có phiếu chống, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua bản hiến pháp sửa đổi, trong đó táiĐọc tiếp “Quốc Hội Việt Nam thông qua bản hiến pháp sửa đổi nhưng VẨN NHƯ CỮ”

TS Đỗ Thiên Kính: ‘Số đông chưa phải là chân lý’

BBC, 28 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/11/131128_dr_dothienkinh_vn_amended_constitution.shtml Media Player Mở để nghe cuộc phỏng vấn Một nhà xã hội học từ Việt Nam vừa lên tiếng bình luận về kết quả và tỷ lệ thông qua rất cao của Quốc hội Việt Nam, xấp xỉ 98%, khi thông qua bản dự thảo Hiến pháp 1992, phiênĐọc tiếp “TS Đỗ Thiên Kính: ‘Số đông chưa phải là chân lý’”

Ý kiến người dân về Bản hiến pháp sửa đổi mới được QH thông qua

RFA 28.11.2013 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/opinion-new-constitution-11282013111301.html RFA-11282013.mp3 Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 13 của Việt Nam hôm 21/10/2013. AFP photo Quốc Hội Việt Nam vừa thông qua bản hiến pháp sửa đổi, với 486 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và không có phiếu chống, trong đó tái khẳng định vaiĐọc tiếp “Ý kiến người dân về Bản hiến pháp sửa đổi mới được QH thông qua”

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

BBC, 28 tháng 11, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131128_vn_constitution_passed.shtml Hiến pháp mới của Việt Nam được thông qua với sự đồng thuận gần như tuyệt đối Các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào sáng nay thứ Năm ngày 28/11, truyền thông trong nước đưa tin. Có 486Đọc tiếp “Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi”