‘Lãnh đạo được mến mộ như ông Thanh là hiếm’

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150107_hangout_vietnam_health 7 tháng 1 2015. bbc Ảnh ông Nguyễn Bá Thanh dự họp Quốc hội hồi tháng 10/2013 Sức khỏe của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Nguyễn Bá Thanh và nhân sự, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ tới đây đang là những chủ đề được dư luận ViệtĐọc tiếp “‘Lãnh đạo được mến mộ như ông Thanh là hiếm’”