‘Đã quyết định dàn Ủy viên Trung ương ̣Đảng’

BBC, 28 tháng 1 2015. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150128_party_personnel Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa cho hay Bộ Chính trị Đảng CSVN đã quyết định danh sách 290 trung ương ủy viên cho các khóa tới. Bên cạnh đó, danh sách nhân sự 22 người quy hoạch cho Bộ Chính trị và Ban Bí thưĐọc tiếp “‘Đã quyết định dàn Ủy viên Trung ương ̣Đảng’”