Chân Dung Quyền Lực: Nó là ai???

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/chan-dung-quyen-luc-no-la-ai.html Cậu Ba Miệt Vườn (Danlambao) – Mấy tuần gần đây trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước ngày đại hội đảng công sản đã làm rầm rộ những người quan tâm đến vận mạng đất nước dân tộc vào xem để thấy những chuyện thâm cung bí sử của bọn Ba Đình đangĐọc tiếp “Chân Dung Quyền Lực: Nó là ai???”