Bệnh Bá Thanh, nhà Xuân Phúc

Bùi Văn Phú. 2015-01-22 – 2015 http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/party-security-man-sickness-vs-vice-pm-houses-01222015120509.html Trang chandungquyenluc.blogspot.com. Internet picture Trước kỳ họp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cao cấp cho Đại hội Đảng, nhiều thông tin được cho là “bí mật cung đình” thường được tung ra. Trước khi có Internet,Đọc tiếp “Bệnh Bá Thanh, nhà Xuân Phúc”