Im lặng mãi với ‘Chân dung quyền lực?’

25 tháng 1 2015 Cập nhật lúc 01:28 ICT http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/01/150124_phamquytho_chandungqluc Lựa chọn giữ im lặng của chính quyền Việt Nam trước các thông tin do trang mạng đang thu hút chú ý của dư luận “Chân dung Quyền lực” có thể vô hình chung ‘có lợi’ hay gây ‘bất lợi’ cho ‘vận động’ của mộtĐọc tiếp “Im lặng mãi với ‘Chân dung quyền lực?’”