Vì đâu đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay?

Anh Vũ, thông tín viên RFA.  2015-01-25 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/today-moral-degradation-01252015061844.html 01262015-today-moral-degradation.mp3 Lễ tốt nghiệp một trường đại học địa phương được tổ chức tại Văn Miếu ở Hà Nội vào ngày 18, năm 2014. Ngôi đền là nơi mà các trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam được thành lập vào thế kỷ 11 dướiĐọc tiếp “Vì đâu đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay?”