Hội nghị Trung ương ĐCSVN lần 10 bước sang ngày họp thứ sáu

RFA 10.01.2015 http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-sixth-working-day-of-vcp-10-01102015110741.html Một kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, ảnh minh họa. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam Hôm 10/1 Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày làm việc thứ sáu với công tác lấy phiếu tín nhiệm đốiĐọc tiếp “Hội nghị Trung ương ĐCSVN lần 10 bước sang ngày họp thứ sáu”