Nhiễm độc phóng xạ: tin thì… đồn nhưng sợ thì… thiệt

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/nhiem-oc-phong-xa-tin-thi-on-nhung-so.html Vũ Đông Hà (Danlambao) – Các đồng chí đảng ta – từ mấy ngài trong ban bảo vệ sức khỏe các bác tủ-lạnh cho đến các đấng 4T – đều khăng khăng rằng chú Thanh bị rối loạn sinh tủy, chuyện “ngộ độc phóng xạ – ARS” là tin đồn thất thiệt do đồngĐọc tiếp “Nhiễm độc phóng xạ: tin thì… đồn nhưng sợ thì… thiệt”

CSVN khủng hoảng lãnh đạo

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/csvn-khung-hoang-lanh-ao.html Phạm Trần (Danlambao) – Hội nghị Trung ương 10 của Khóa đảng CSVN thứ XI diễn ra tại Hà Nội từ 5 đến 12/01/2015, trễ hơn thường lệ đã thể hiện một tình trạng nội bộ chưa ổn định trước thềm Đại hội đảng XII dự trù vào tháng 1/2016. Có 2 lý doĐọc tiếp “CSVN khủng hoảng lãnh đạo”

Phe Nguyễn Tấn Dũng thắng thế trong kỳ hội nghị TƯ 10

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/phe-nguyen-tan-dung-thang-trong-ky-hoi.html Vũ Đông Hà (Danlambao) – Vào cuối tháng 6, 2013 TBT Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu dọn đường cho kế hoạch hạ bệ uy tín của Nguyễn Tấn Dũng bằng lời tuyên bố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong TƯ Đảng. Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Phiếu tín nhiệm trongĐọc tiếp “Phe Nguyễn Tấn Dũng thắng thế trong kỳ hội nghị TƯ 10”