Bảo Đại trao kiếm giả cho ‘cách mạng’?

Phạm Cao Phong Gửi cho BBC từ Paris, 4-9-2015, 1 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/09/150903_vua_bao_dai_va_an_kiem   Pham Cao PhongCây kiếm này được cho là ‘bảo kiếm’ được Vua Bảo Đại trao lại hôm 30/8/1945 Mùa thu năm trước Bảo tàng Lịch sử Việt Nam mang chuông sang gióng ở thủ đô Pháp. Tám mươi hiện vật đượcĐọc tiếp “Bảo Đại trao kiếm giả cho ‘cách mạng’?”

Thất nghiệp và nghèo đói làm gia tăng đội ngũ cửu vạn

Nhóm phóng viên tường trình từ VN.  2015-09-04 http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/more-smuggling-resulted-fr-unemployment-09042015083017.html Thất nghiệp và nghèo đói làm gia tăng đội ngũ cửu vạn Cửu vạn đợi hàng để chở – Với mỗi kg hàng kéo thuê thế này họ sẽ được trả hai ngàn đồng. RFA PHOTO Nạn buôn lậu không phải mới có; nhưng vấn đềĐọc tiếp “Thất nghiệp và nghèo đói làm gia tăng đội ngũ cửu vạn”

Một xã hội ổn định với những khối ung thư tiềm ẩn

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok. 2015-09-03 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cover-up-instability-09032015062331.html32015-cover-up-instability.mp3 Những người dân oan có mặt tại Hà Nội bắt đầu xuống đường diễu hành biểu tình lớn, kéo vào trung tâm TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1000 người phản đối bản án của bà Cấn Thị Thêu.(tháng 11, 2014). File photoĐọc tiếp “Một xã hội ổn định với những khối ung thư tiềm ẩn”