Vở diễn của 8 vụ án quá dở?

29 tháng 9 2015 Cập nhật lúc 18:51 ICT http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/09/150929_tuonglai_8_vuan_trongdiem Việc Việt Nam sắp đưa tám vụ án ‘trọng điểm’ về tham nhũng ra xét xử trước Đại hội 12 của Đảng CSVN chỉ là một ‘vở diễn’ được cho là ‘kém hào hứng’, theo nhận định của một nhà quan sát chính trị, xãĐọc tiếp “Vở diễn của 8 vụ án quá dở?”

Chống tham nhũng ở Việt Nam ‘đã cạn lời’

BBC, 29 tháng 9 2015 Cập nhật lúc 21:57 ICT http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/09/150929_ledangdoanh_vuan_trongdiem Đảng cộng sản Việt Nam đã dùng hết các từ ngữ cao nhất để nêu quyết tâm chống tham nhũng, vấn đề là hiệu quả trên thực tế thế nào, theo một nhà phân tích chính trị – xã hội Việt Nam từ HàĐọc tiếp “Chống tham nhũng ở Việt Nam ‘đã cạn lời’”