Đảng CS và việc chuẩn bị Đại hội 12

BBC, 17-9-2015, 8 giờ trước http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150917_hangout_daihoi12 Image copyright Getty Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Không loại trừ việc thay đổi phút cuối về mặt nhân sự lãnh đạo cao tấp tại Đại hội Đảng lần thứ 12 tới đây củaĐọc tiếp “Đảng CS và việc chuẩn bị Đại hội 12”